Czym jest platforma @NTYPIRAT?

Kompleksowość usługi polega na:

 • lokalizacji i usuwaniu nielegalnych treści (program @ntypirat)
 • ściganiu sprawców.
 • obsłudze prawnej i dochodzeniu roszczeń finansowych

Jak działa @NTYPIRAT?

 • szybko i skuteczne lokalizuje nielegalne treści w sieci Internet
 • szuka po frazach kluczowych: nazwa programu, nazwa pliku, tytuł książki, tytuł audiobooka itp.
 • gromadzi dowody naruszeń: graficzna kopia strony, dane użytkownika, ścieżki dostępu, sumy kontrolne plików itp.
 • wysyła żądania blokady lub usunięcia plików
 • skutecznie blokuje próby ponownej publikacji raz zakwestionowanych plików
 • wykonuje czytelne statystyki podjętych działań

Co oferujemy w ramach platformy @NTYPIRAT?

 • Monitorowanie stron internetowych
 • Wysyłanie do administratorów żądań usunięcia lub zablokowania nielegalnych treści
 • Zbieranie i zabezpieczanie materiałów dowodowych
 • Przekazywanie materiału dowodowego właściwym organom ścigania
 • Udział w czynnościach procesowych
 • Kiedy zachodzi konieczność inicjowanie procedur prawnych w celu dochodzenia roszczeń: odszkodowania, ugody itp.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj